Eidfaxi Tävling

Om årets tävlingar

2023 planerar Eidfaxi att genomföra följande tävlingar:

 

Information

Anmälan till våra tävlingar och kval sker via indTA.

Betalning av anmälningsavgift sker mot faktura i dagsläget, kortbetalning kommer framöver.

Anmälan är bindande.
Vid strykning pga skadad/sjukdom på häst eller ryttare återbetalas 75% av anmälningsavgiften inkl boxhyra mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg fram till 14 dagar innan tävling. Därefter återbetalas 75% av anmälningsavgift exkl boxhyra. I övrigt ingen återbetalning.

 

 

Tävlingsinformation:

Här följer lite mer information om de olika tävlingsgrenarna som finns i islandshästvärlden:

Att tävla på islandshäst
Tävlingsnivåer (sport)

 

Lokal Tävling Nivå 1/Observationstävling
Denna tävlingsnivå ligger till grund för landslagsuttagning. Den ska alltid ha World Ranking-status och dömas av fem domare, minst tre FEIF-domare, varav en utländsk, och två nationella domare. Tävlingsplatserna bör ha god geografisk spridning. En Nivå 1-tävling SKA erbjuda alla grenar som tävlas på NM och VM, kvalgränser hittar du här.
Alla ekipage som kvalat till Nivå 1 i NM/VM-grenar bör erbjudas plats, då detta i första hand är ett tillfälle utöver SM att jämföra elitekipage. Övriga grenar erbjuds i mån av tid och plats (P3, T7 Barn, V5 Barn). Ett ekipage kvalar en gång och kan inte kvala ner. Landslagsryttare kan starta okvalade hästar.
Vill man arrangera en Nivå 1-tävling måste ansökan som du hittar i Blankettbanken skickas in till kansliet 1-31 augusti året innan.

Lokal tävling Nivå 2
En Nivå 2-tävling döms av fem domare varav minst tre ska ha Nationell eller FEIF-status. Om man vill ha WR-status på Nivå 2 gäller samma domarkrav som för Nivå 1-tävling, alltså tre FEIF-domare, varav en utländsk och två Nationella domare. Från Nivå 2-tävling kan man kvala till SM i alla grenar.

 

Lokal tävling Nivå 3
En Nivå 3-tävling döms av fem domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval.

 

Lokal tävling Nivå 4
En nivå 4-tävling döms av tre domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval.

Lokal tävling Nivå 5
Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. En-två domare dömer. Resultaten blir inofficiella.

 

Vaccinationsregler

Tävlingsgrenar

Här ges en kortfattad beskrivning av de moment som de olika tävlingsgrenarna skall innehålla.

Exakta regler och genomförande av olika klasser och grenar kan man läsa mer om på SIF:s hemsida och Svenska tillägget (TR).

Tölt T1
Ryttarna rider en och en.
1 Med början vid mitten av ena kortsidan, ett varv i långsamt tempo tölt i valfritt varv.
Gå ner till skritt vid mitten av kortsidan och byt varv.
2. Från mitten av kortsidan ett varv i långsamt tempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna.
3. Från mitten av kortsidan ett varv i ökat tempo tölt.

Tölt T2
Ryttaren har tre varv till sitt förfogande för att visa följande moment i följande ordningsföljd:
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsam- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar dvs utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T3
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
3. Ökad tölt.

Tölt T4
Grenen rids på speakerns kommando i grupper om upp till tre ekipage.
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsamt- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T5
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

Tölt T6
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T7
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Tölt T8
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Fyrgång V1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sigatt visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp.
5. Ökad tölt.
Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera.

Fyrgång V2
Denna gren rids med två eller flera ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som det beskrivs i punkt 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt.

Fyrgång V3
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando
1. Långsam- till mellantempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Mellan till ökat tempo tölt

Fyrgång V4
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando
1. Mellanskritt
2. Valfritt tempo tölt
3. Övergång skritt-tölt och tölt-skritt visas av ett ekipage i taget på speakerns kommando.
Byte av varv
4. Långsam- till mellantempo trav
5. Långsam- till mellangalopp. Galoppfattningen och nedtagningen från galopp till skritt visas av ett ekipage i taget på speakerns kommando

Fyrgång V5
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp

Fyrgång V6
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som beskrivs i 5.4.2. och i det varv som anges i startlistan.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp där galoppfattningen och nedtagningen till skritt visas separat av varje ryttare på speakerns kommando.

Femgång F1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantrav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp
5. Flygande pass.

Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera. Flygande pass visas endast på långsidorna. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Femgång F2
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando, så som det beskrivs i 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. I händelse av lika röstetal drar speakern lott. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Pass P1 – 250 m
Startas med eller utan startboxar
Se övrig info i FIPO.

Stilpass PP1
Så fort flaggan höjs startar ekipaget i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart. Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen.

Efter 150 m-markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt. I början av banan (fram till 25 m-markeringen) ska det finnas en tydligt markerad trattformig korridor i enlighet med teckningen.

Se övrig info i FIPO.

Speedpass P2 100 m med flygande start
Denna gren rid på en passbana där det finns en sträcka på minst 50 m före den tidtagna 100 m sträckan.

Startprocedur
Ett ekipage i taget kommer till start. På starterns signal rider ryttaren till 50 m-markeringen i valfri gångart. Då ekipaget passerar startlinjen startar tidtagningen på en visuell signal. Härifrån till mållinjen måste hästen ligga i flygande pass. Två försök rids.

Se övrig info i FIPO.

Stilpass PP2
Så fort flaggan höjs startar ekipaget i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp via valfri gångart. Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen. Efter 150 markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt.

I början av banan (fram till 25 m-markeringen) ska det finnas en tydligt markerad trattformig korridor i enlighet med teckningen. Ekipagen får ha tre försök (även om de erhåller röda flaggor i något av försöken). Medelvärdet på de två bästa försöken avgör placeringen. I händelse av lika poäng, kommer poängen som ges av domarna avgöra vinnaren. I det fall poängen för första plats är lika, ska ett tiebreak utföras.

Se övrig info i FIPO.

Pass P3 – 150 m
Denna gren rids som passlöp P1 250 m.
Se övrig info i FIPO.

Dressyr FS1 Fristil
Denna gren rids på en dressyrbana.

Utformning
Minst tio och högst 14 bedömningspunkter skall visas. Ryttaren utformar sitt eget program. Programmet skall inges skriftligt på särskild blankett till sekretariatet före tävlingens start.

Obligatoriska moment:
– Mellanskritt
– Tölt
– Långsam- eller mellantempo galopp
– Övergångar mellan gångarter och tempo
– Byte av varv
– Böjda spår
– Halt
– Hälsning

Tillåtna moment förutom de obligatoriska:
– Trav
– Skänkelvikning eller öppna
– Ryggning
– Bakdelsvändning
– Galoppombyte via skritt, trav eller tölt

Momenten bedöms endast en gång i varje varv. Hälsning bedöms dock både vid start och avslutning av programmet..

FS2 – Ridning på dressyrbanan
Dressyr med andra grundkrav och färre moment än FS1.

FS3 – Visning för hand
Fritt val av program och fri visning av hästen i markarbete.

 

Exakta regler och genomförande av olika klasser och grenar kan man läsa mer om i FIPO och Svenska tillägget (TR).

Sök
Recent Posts
Hej världen!
Recent Comments
En kommentarsförfattare om Hej världen!
Archives
mars 2022
Categories
Uncategorized
Hem Nyheter Föreningen Kalender Samarbete och Sponsring Utbildning Fritid Ungdom Tävling Avel Anläggning Kontakt

Ryttarbrev:

Resultat från tävlingar

Eidfaxi Tävling

Kontaktperson:

Mia Johansson

Eidfaxi

Kontakt:

Postadress  / Fakturaadress

c/o Elianne Lindmark

Björkövägen 5

63222 Eskilstuna

Copyright © 2024 Eidfaxi. All Rights Reserved.